> Uroczystosc upamietnienia prof. Michala Sobeskiego - tworcy UAM