Odpowiedz 
Spis treści dotychczas wydanych roczników
Autor Wiadomość
Maciek Krajkowski Offline
Członek
Członkowie TGH

Liczba postów: 7
Dołączył: 12-01-2013
Post: #1
Spis treści dotychczas wydanych roczników
1990

Rafał T. Prinke, Wspólna praca - wspólne korzyści, s. 1-4
Rafał T. Prinke, Dr. Conrad Swan (Święcicki) - polski herold w College of Arms, s. 5-9
Andrzej Szymon Waliszewski, Analiza heraldyczno-genealogiczna płyt nagrobnych Sulimowskich w Borzęciczkach, s. 10-18
Leszek Krajkowski, Rodzina Batkowskich z Chodzieży i Poznania, s. 19-26
Paweł Piotr Martuzalski, Informacje o członkach rodzin szlacheckich na podstawie odpisów z nagrobków cmentarnych Krakowa I, s. 27-30
Towarzystwa genealogiczne polskie, polonijne i Polską zainteresowane 31-32
Rafał T. Prinke, Rzetelność czy próżność?, s. 33-35
Bolesław Januszkiewicz, Drzewo genealogiczne rodu Cegielskich, s. 36-40
Jan Pągowski, Poszukiwanie początków rodziny Pągowskich herbu Pobóg, s. 41-49
Jerzy Krynicki, Z dziejów rodu Krynickich-Chodyków herbu Korab, s. 50-54
Zdzisław Pentek, Koligacje tzw. "ludności olęderskiej" w Wielkopolsce, s. 55-59
Paweł Piotr Martuzalski, Informacje o członkach rodzin szlacheckich na podstawie odpisów z nagrobków cmentarnych Krakowa II, s. 60-63
Towarzystwa genealogiczne w krajach sąsiednich, s. 64
Rafał T. Prinke, Pretendenci i genealogia, s. 65-70
Andrzej Szymon Waliszewski, Złotkowscy herbu Topór w XVI i XVII wieku, s. 71-81
Rafał T. Prinke, Rodzina Zawackich z Zawdy i Łasina do początku XIX wieku, s. 82-96
Zdzisław Pentek, Stanisław Karwowski - badacz i genealog, s. 97-99
Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie I, s. 100-104
Działalność biur heraldycznych, s. 105-110
Rafał T. Prinke, Komputeryzacja genealogii i heraldyki, s. 111-115
Jan Pągowski, Prinke Rafał T., Genealogia rodziny Wapniarskich z Kazimierza Biskupiego, s. 116-125
Jan Pągowski, Potomkowie Seweryna Pągowskiego h. Pobóg pisarza ziemskiego kaliskiego, s. 126-147
Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie II, s. 148-151


1991

Rafał T. Prinke, Herby dzisiaj, s. 1-2
Józef Ceptowski, Genealogia rodziny Ceptowskich, s. 3-8
Jerzy Krynicki, O początkach rodu Krynickich z Ziemi Przemyskiej, s. 9-17
Rafał T. Prinke, Nieznany herbarzyk polski w zbiorach College of Arms w Londynie, s. 18-19
Zdzisław Pentek, Przyczynek do dziejów heraldyki w świetle kronik Geoffroya de Villehardouina i Roberta de Clari, s. 20-22
Zdzisław Pentek, O pracach genealogicznych ks. Stanisława Kozierowskiego, s. 23-25
Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie III, s. 26-32
Rafał T. Prinke, Królewska krew. Polscy potomkowie Karola Wielkiego, s. 33-42
Andrzej Szymon Waliszewski, Metody identyfikacji w badaniach heraldyczno-genealogicznych, s. 43-47
Zdzisław Pentek, Jana Karola Dachnowskiego "Herby szlacheckie w ziemiach pruskich", s. 48-53
Rafał Wolski, Niektóre nauki pomocnicze historii Pomorza Wschodniego (Prus) w XVIII i XIX wieku, s. 54-58
Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie IV, s. 59-64
Rafał T. Prinke, Uczniowie Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Paradyżu w latach 1836-1886, s. 65-96
Leszek Krajkowski, XIX-wieczne cmentarze Poznania, s. 97-98
Leszek Krajkowski, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan (dawniej Starofarny) na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu, s. 99-118
Leszek Krajkowski, Cmentarz parafii św. Wojciecha na stoku Cytadeli w Poznaniu, s. 119-127


1992

Józef Borzyszkowski, Dzieje rodziny w życiu historyka, s. 1-16
Juliusz Wit Leo, Zarys dziejów rodziny Leo, s. 17-23
Zdzisław Pentek, Bolesław Kurosz - heraldyk nieznany, s. 24-26
Henryk Koczorowski, Filigran o tematyce heraldycznej, s. 27-32
Rafał T. Prinke, Michał Sędziwój - pochodzenie, rodzina, herb, s. 33-49
Renata Olszewska, Zdzisław Pentek, Wybrane obiekty sepulklarne (XVI-XX w.) Murowanej Gośliny i okolic,
s. 50-62
Zdzisław Pentek, Stemmata w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
s. 63-64
Sławomir Leitgeber, Dzieje poznańskiej rodziny Taylorów, s. 65-72
Rafał T. Prinke, Królewska krew (2), s. 73-82
Renata Olszewska, Zdzisław Pentek, Materiały do badań genealogicznych okolic Poznania (cz. 2), s. 83-100
Leszek Krajkowski, Cyryl Ratajski i jego rodzina, s. 101-109
Jacek Ceptowski, Genealogia rodziny Handschuhów, s. 110-129
Leszek Krajkowski, Właściciele nieruchomości w Gnieźnie w 1787 r., s. 130-131


1993

Jan Pruszyński, Zygmunt Luba-Radzimiński i archiwum berehskie, s. 1-11
Paweł Kosina, Potomkowie Mikołaja Dunina-Wąsowicza, s. 12-18
Leszek Krajkowski, Rodowód Franciszka Ratajczaka, powstańca wielkopolskiego, s. 19-23
Wojciech Buller, Odnalezieni przodkowie, s. 24-36
Sławomir Leitgeber, Potomkowie Stanisława Kurnatowskiego (1823-1912), s. 37-40
Emanuel Leo von Löwenmuth, Historia rodziny Leo, s. 41-47
Louis S. Meyer, The family of Benedict Meyer, s. 48-55
Rafał T. Prinke, Indeks osób do wywodów przodków kanoników poznańskich 1535-1786, s. 56-105
Zdzisław Pentek, Prace genealogiczne Wojciecha Wielądka (1744-1822), s. 106-119
Zdzisław Pentek, XVII-wieczny herbarz rękopiśmienny ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, s. 120-121
Tadeusz Jeziorowski, Ekspertyza zapisu Art. 103.1 Konstytucji RP, s. 122-124


1994-1998

Andrzej Szymon Waliszewski, Ciświccy z Ciświcy herbu Wieniawa na Zbąszyniu, Rydzynie i Grodźcu, s. 1-98


1999-2000

Sławomir Leitgeber, Szułdrzyńscy, s. 1-10
Paweł Kosina, Nekropolia Duninów-Wąsowiczów w Smogorzowie, s. 11-19
Jerzy Krynicki, Jeszcze o początkach rodu Krynickich z Ziemi Przemyskiej, s. 20-23
Jerzy Rosochowicz, Drzewo genealogiczne rodziny Rosochowiczów (po mieczu), s. 24-53
Leszek Krajkowski, Krajkowscy. Z dziejów rodzin jednego nazwiska, s. 54-79
Piotr Maciej Dziembowski, Genealogia rodziny Balbierz (Balwierz), s. 80-92
Tadeusz Kęsicki, Kęsiccy z Kęs koło Pułtuska, s. 93-98
Z żałobnej karty, s. 99


2001

Arkadiusz Wagner, Herbowe ekslibrisy L.S.J. barona Schimmelpfenniga - domniemane znaki książkowe Biblioteki Rady Miejskiej Poznania z XVI-XVII w., s. 1-18
Sławomir Leitgeber, Chrzanowscy herbu Nowina (?) - szlachta czy mieszczanie?, s. 19-26
Mikołaj Pietraszak Dmowski, O pochodzeniu rodziny Mroczków herbu Leszczyc, s. 27-48
Lech Grodzicki, Golędzinowscy z Witek. Sprawozdanie z poszukiwań genealogicznych, s. 49-58
Robert Kostecki, Kosteccy w Kaliszu na przełomie XVIII i XIX wieku, s. 59-64
Krzysztof Artur Dławichowski, Drzewo genealogiczne Dławichowskich po mieczu, s. 65-94
Piotr Maciej Dziembowski, Księga grodzka wałecka z lat 1704-1708. Indeks osób, s. 95-107


2002

Mikołaj Pietraszak Dmowski, Zbigniew Wąsowski, Podlaskie korzenie Romana Dmowskiego, s. 1-20
Mikołaj Pietraszak Dmowski, Zaginione epitafium Władysława Dmowskiego, s. 21-28
Leszek Krajkowski, Rodzina Kolanowskich z Szamotuł i Poznania, s. 29-38
Sławomir Leitgeber, Ziołeccy, s. 39-56
Kazimierz Taczanowski, Taczanowscy z Taczanowa, s. 57-62
Piotr Maciej Dziembowski, Śluby parafii Rusiec, s. 63-100


2003-2004

Leszek Krajkowski, Rodzina historyka Stanisława Karwowskiego, s. 1-16
Piotr Maciej Dziembowski, Dziembowscy herbu Pomian - linia drezdeńska, s. 17-34
Lech Grodzicki, Rodzina Lembke z Przedborza - sprawozdanie z poszukiwań genealogicznych, s. 35-54
Robert Kostecki, Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej, s. 55-66
Piotr Maciej Dziembowski, Żołnierze napoleońscy pochowani na cmentarzu w Margoninie w 1807 roku,
s. 67-74
Mikołaj Pietraszak Dmowski, Żołnierze armii francuskiej z wojny 1870/71 zmarli w niewoli pruskiej, pochowani na cmentarzu starofarnym w Bydgoszczy, s. 75-76
Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty ewangelickiej parafii Skoki i Rejowiec - wypisy, s. 77-98
Mikołaj Pietraszak Dmowski, Warunki genealogiczne dla kandydatów do kolegium szlacheckiego w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, s. 99-104
Robert Bielecki, Projekt indeksowania małżeństw z Wielkopolski, s. 105-108
Piotr Andrzej Dmochowski, O podlaskich korzeniach Romana Dmowskiego, s. 109-112 (artykuł polemiczny)
Mikołaj Pietraszak Dmowski, Polemika do polemiki. Uwagi do artykułu Piotra Andrzeja Dmochowskiego
"O podlaskich korzeniach Romana Dmowskiego", s. 113-118
Mikołaj Pietraszak Dmowski, "Dzieje rodziny Leitgeberów od XVIII do XX wieku", Sławomir Leitgeber, Poznań - Wrocław 2002, s. 119-121 (recenzja)


2005-2006

Leszek Krajkowski, Profesor Włodzimierz Dworzaczek (1905 - 1988), s. 1-6
Waldemar Fronczak, Programy heraldyczne w będkowskim kościele - próba wyjaśnienia, s. 7-16
Dariusz Kucharski, Kuchary, Kucharscy, s. 17-36
Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Genealogia Zielazków, s. 37-64
Robert Starczewski, Starczewscy ze Starczewa. Potomkowie Hilarego Starczewskiego (1763-1819),protoplasty linii pomorskiej z ziemi chełmińskiej - do końca XIX wieku, s. 65-80
Tomasz Zakrzewski, Rodzina Zakrzewskich herbu Trzaska, s. 81-88
Kazimierz Taczanowski, Edmund Taczanowski (1822-1879). Krótka historia wielkopolskiego generała, s. 89-104
Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko-reformowanej w Orzeszkowie - wypisy, s. 105-138


2007-2008

Leszek Krajkowski, Towarzystwo Genealogiczno - Heraldyczne 1987-2007, s. 1-10
Jolanta Dworzaczkowa, Rodzina profesora Włodzimierza Dworzaczka, s. 11-16
Marek Makieła, Kresowy ród Taranczewskich, s.17-30
Marek Makieła, Jan Nepomucen Dankowski, poznański fabrykant mebli z przełomu XIX i XX wieku, s. 31-50
Bronisław Kaszkowiak, Szlachcic mieszczaninem. Franciszek Wierzejewski (ok. 1718-1788) i jego potomkowie, s.51-62
Dariusz Piotr Kucharski, Kniaziowie Holszańscy, s. 63-72
Waldemar Fronczak, Słówkilka o odmianach herbu Prus II, s. 73-82
Waldemar Fronczak, O herbie Piękostki, s.83-90
Kazimierz Taczanowski, Działalność Komiscji Cywilno - Wojskowej w sprawie ustanowienia polskiego a zarazem ziemiańskiego patronatu pruskich fortyfikacji zewnętrznego pierścienia Poznania w latach 1930-1931, s. 91-106
Piotr Maciej Dziembowski, Z dziejów kościoła ewangelicko - reformowanego w Orzeszkowie, s. 107-120
Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko - reformowanej w Waszkowie - wypisy, s. 121-132
Piotr Maciej Dziembowski, Obiekty sepulkralne przy kościele w Skórzewie, s. 133-140


2009-2010

Piotr Maciej Dziembowski, Portrety nagrobne Grotów w kościele skórzewskim, s. 1-5
Bronisław Kaszkowiak, Zagadkowa postać Pawła Myszkowskiego (ok. 1750-1828), s. 7-15
Robert Kostecki, Przyczynek do historii rodzin związanych z Wielkopolską na tle genealogii Kosteckich, s. 17-32
Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko - reformowanej w Lasocicach - wypisy , s. 33-36
Piotr Maciej Dziembowski, Pastorowie parafii ewangelicko - reformowanej w Lasocicach - przyczynki do genealogii, s. 37-46
Marek Makieła, Gałąź rodzinna Franciszka Wojciecha Taranczewskiego, s.47-59
Jan Pągowski, Krąg rodzinny, przodkowie, koligacje, oraz środowisko Marii z Pągowskich Mochnackiej, matki Maurycego Mochnackiego, s. 61-78
Andrzej Sikorski, Uzurpacje szlachectwa i tytułów arystokratycznych w XVIII i XIX wieku, s. 79-88
Bronisław Kaszkowiak, Zjawisko ubytku przodków jako skutek małżeństw osób spokrewnionych, s. 89-100
Waldemar Fronczak, Metryki ślubów szlachty w parafii Dmosin, wypisy z lat 1583-1631. Próba identyfikacji rodzin, s. 101-110
Tomasz Zakrzewski, Historia rodziny Kierskich herbu Jastrzębiec z Kiekrza koło Poznania, s. 111-120
Kazimierz Taczanowski, Spotkanie Stefana Żeromskiego z pastorem Stefanem Skierskim z Kościoła ewangelicko-reformowanego w 1924 roku, s. 121-133
15-01-2013 17:59
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
sandragranis Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 1
Dołączył: 17-08-2015
Post: #2
RE: Spis treści dotychczas wydanych roczników
Skąd Ty bierzesz te dane?? jestem pod wrażeniem sama niedawno trafiłam na to czasopismo i zaciekawiło mnie bardzo...

pełna księgowość
17-08-2015 21:04
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
witkana Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 3
Dołączył: 12-01-2017
Post: #3
RE: Spis treści dotychczas wydanych roczników
można gdzieś online się do nich dostać? zerknęłabym z przyjemnością
12-01-2017 14:35
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
grotarek Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 1
Dołączył: 02-02-2017
Post: #4
RE: Spis treści dotychczas wydanych roczników
Myślę, że nie. Takich starych i niszowych rzeczy nie sposób znaleźć w Internecie Język Może admin wie coś na ten temat.

Zwalcz cellulit - http://zniszcz-cellulit.pl/
08-02-2017 8:57
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do: