Odpowiedz 
Tematy wykładów z ostatnich lat
Autor Wiadomość
Maciek Krajkowski Offline
Członek
Członkowie TGH

Liczba postów: 7
Dołączył: 12-01-2013
Post: #1
Tematy wykładów z ostatnich lat
Rok 2000:

4 lutego - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Poczucie szlachectwa u drobnej szlachty mazowieckiej i podlaskiej
3 marca - Piotr Dziembowski, Od kogo pochodzą i komu dali początek Dziembowscy h. Pomian?
7 kwietnia - Łukasz Bielecki, Stan zachowania i dostępność ksiąg metrykalnych z terenu Wielkopolski

5 maja - Jacek Kowalkowski, Krąg rodzinny Mikołaja Konojadzkiego (+ 1697) a opis do portretu trumiennego
2 czerwca - Rafał T. Prinke, Połączenia genealogiczne ze starożytnością
1 września - Leszek Krajkowski, Rodzina Adama Asnyka

6 października - Piotr Dziembowski, Potomkowie Joanny Jadwigi z Mielęckich Dziembowskiej (+ 1755) na podstawie tablicy inskrypcyjnej - badania genealogiczne
3 listopada - Jerzy Rosochowicz, Cmentarz Bożego Ciała w Poznaniu
1 grudnia - Andrzej Szymon Waliszewski, Informacje genealogiczne dostępne w aktach Naczelnego Prezydium w Poznaniu

Rok 2001:
2 marca - Jacek Kowalkowski, Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego
6 kwietnia - Piotr Dziembowski, Sicińscy h. Pomian - początki rodziny (XVI i XVII wiek)
1 czerwca - Andrzej Sikorski, Polscy i francuscy przodkowie Fryderyka Chopina
7 września - Rafał T. Prinke, Genealogia, komputery, internet
5 października - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Mroczek z Łopuchowa - protoplasta rodu Mroczków h. Leszczyc
9 listopada - Andrzej Szymon Waliszewski, Materiały genealogiczne z okresu zaboru pruskiego w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
7 grudnia - Leszek Krajkowski, Przegląd polonijnych czasopism genealogicznych

Rok 2002:
1 lutego - Rafał T. Prinke, Nieznana Piastówna cieszyńska
1 marca - Arkadiusz Wagner, Domniemany ekslibris herbowy Rady Miejskiej Poznania - znak książkowy barona Schimmelpfenniga
5 kwietnia - Piotr Dziembowski, Dziembowscy h. Pomian. Linia galicyjska - stan badań
10 maja - Jacek Kowalkowski, Zainteresowania genealogiczne Ignacego Krasickiego
7 czerwca - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Toponimia jako źródło historyczne
6 września - Mariusz Krzyszkowski, Polska gałąź Habsburgów
4 października - Leszek Krajkowski, Rodzina Kolanowskich z Szamotuł i Poznania
8 listopada - Andrzej S. Waliszewski, Ród Andrault de Langeron i jego związek z Polską
6 grudnia - Jerzy Rosochowicz, Staropolska terminologia pokrewieństw i powinowactw

Rok 2003:
7 lutego - Piotr Dziembowski, Dziembowscy h. Pomian, linia bobowiecka
7 marca - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Wywód genealogiczny Antoniny z Mroczków Dmowskiej jako przykład zanikania przodka
4 kwietnia - Dariusz Kucharski, Powstanie zabajkalskie 1866 roku
5 września - Jacek Kowalkowski, Życie Marianny Skórzewskiej (1741-1773)
3 października - Lech Grodzicki, Rodzina Lembke z Przedborza
7 listopada - Piotr Dziembowski, Zachowane portrety Dziembowskich h. Pomian (XVII-XIX w.) z krótkim opisem postaci
5 grudnia - Rafał T. Prinke, Sposoby przedstawiania wyników badań genealogicznych

Rok 2004:
6 lutego - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Granice włości jako źródło do badań osadnictwa
5 marca - Piotr Dziembowski, Testament jako źródło genealogiczne (na podstawie testamentów rodziny Dziembowskich)
2 kwietnia - Jan Pągowski, Potomkowie szewca - pułkownika Jana Kilińskiego
7 maja - Leszek Krajkowski, Rodzina Alberta Einsteina
4 czerwca - Jacek Kowalkowski, Małżeństwo Marianny i Franciszka Skórzewskich (1755-1773)
3 września - Rafał T. Prinke, Legenda o Inkach w Niedzicy w świetle genealogii
1 października - Andrzej Szymon Waliszewski, Analiza genealogiczna zbiorowego epitafium w kościele pojezuickim w Kaliszu
5 listopada - Dariusz Kucharski, Ormianie w Polsce
3 grudnia - Zbigniew Wąsowski, Monografia parafii Rozbity Kamień na Podlasiu

Rok 2005:
4 lutego - Katarzyna Grycza, Genealogia polonijna
4 marca - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Linia obrzycka rodziny Raczyńskich
1 kwietnia - Rafał T. Prinke, Sygryda Dumna - skandynawskie koligacje córki Mieszka I
6 maja - Piotr Kowalski, Katarzyna Nowacka - Rodzina Hildebrańskich - do Soboty przez USA. Metodologia poszukiwań
3 czerwca - Piotr Dziembowski, Żołnierze napoleońscy zmarli w lazarecie w Szamocinie
2 września - Leszek Krajkowski, Rodzina Jana Kilińskiego
7 października - Andrzej Szymon Waliszewski, Arcybiskup Antoni Fijałkowski i Fijałkowscy pokrewieństwo z nim deklarujący
4 listopada - Dariusz Kucharski, Mniejszość karaimska w Polsce

Rok 2006:
6 stycznia - Maciej Tabaczyński, Fortyfikacje pruskie w XIX-wiecznym Poznaniu
3 lutego - Piotr Dziembowski, Dziembowscy herbu Pomian, linia z Kręcka
3 marca - Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Wspólne korzenie Zielazków i Żelazków. Genealogia rodziny o. Mariana Żelazka
8 kwietnia - Zwiedzanie XIX-wiecznych fortyfikacji pruskich w Poznaniu - oprowadzał Maciej Tabaczyński
5 maja - Paweł Gruszczyński, Genealogia rodu chłopskiego Ulężałka vel Gruszczyński
2 czerwca - Lech Grodzicki, Rodzina Lembke z Przedborza
1 września - Bronisław Kaszkowiak, Szlachcic mieszczaninem - Franciszek Wierzejewski i jego potomkowie
6 października - Zwiedzanie Zabytkowego Cmentarza Jeżyckiego (ul. Nowina 1) - oprowadzał Leszek Krajkowski
3 listopada - Kazimiera Wielicka-Walczak, Spisy królewszczyzn w Polsce w XVIII wieku
1 grudnia - Piotr Dziembowski, Nieżychowscy herbu Pomian - pierwsze pokolenia

Rok 2007:
2 lutego - Piotr Dziembowski "Wykorzystanie internetu do poszukiwań genealogicznych"
2 marca - Wojciech Robiński "Dzieje rodziny Robińskich"
13 kwietnia - Łukasz Bielecki "Projekt indeksowania XIX-wiecznych wielkopolskich ksiąg ślubów"
11 maja - Mikołaj Pietraszak Dmowski - sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w USA
1 czerwca - Andrzej Sikorski "Potomstwo Stanisława Augusta Poniatowskiego"
7 września - Marek Wódkiewicz "Ród Wódkiewiczów z Gembic k. Mogilna"
15 października - 20-lecie działalności naszego Towarzystwa; odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Włodzimierza Dworzaczka w Archiwum Państwowym w Poznaniu
9 listopada - Andrzej Szymon Waliszewski "Daniel Boes - lekarz Radziwiłłów"
7 grudnia - Marek Makieła "Jan Nepomucen Dankowski, XIX-wieczny fabrykant poznański i jego ród"

Rok 2008:
1 lutego - zwiedzanie Archiwum Państwowego w Poznaniu
7 marca - Marek Makieła "Kresowy ród Taranczewskich i jego związki z Wielkopolską"
4 kwietnia - Tomasz Grzybowski "Archeogenetyka, czyli przeszłość zapisana w DNA"
9 maja - Piotr Maciej Dziembowski "Szlachta i pastorowie parafii ewangelickiej w Orzeszkowie"
6 czerwca - Andrzej Sikorski "Krąg rodzinny i towarzyski Fryderyka Chopina"
5 września - Paweł Ulężałka (d. Gruszczyński) "Genealogia rodu Kołłupajłów"
3 października - Tomasz Zakrzewski "Rodzina Zakrzewskich herbu Trzaska"
7 listopada - Rafał T. Prinke "Genealogia dla przyszłych pokoleń. Problemy zabezpieczenia i przechowywania rezultatów badań"
5 grudnia - Dariusz Kucharski "Polacy w państwie rosyjskim. Tragedie, fortuny, opinie o Polakach"

Rok 2009:
6 lutego - Rodzina Nowowiejskich - spotkanie w Muzeum Feliksa Nowowiejskiego (al. Wielkopolska 11)
6 marca - Magdalena Mrugalska-Banaszak, Rodzina Jezierskich w Poznaniu
3 kwietnia - Zbigniew Stasiewski, Ewangelicy narodowości polskiej w południowej Wielkopolsce
8 maja - Leszek Krajkowski, Opowieści rodzinne a rzeczywistość
5 czerwca - Andrzej Sikorski, O losach rodzin magnackich uchodzących za wymarłe
4 września - Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Powiązania rodzinne Edwarda barona Rastawieckiego
2 października - Katarzyna Męczyńska, Od szewca do prezydenta. Historia rodu Szulców/ Schultzów
6 listopada - Andrzej Szymon Waliszewski, Szkoci w Poznaniu i w Lublinie
4 grudnia - Dariusz Kucharski, Fenomen polskości - ciągłość pokoleniowa

Rok 2010:
5 lutego - Piotr Dziembowski, Napisy inskrypcyjne - portrety, tablice, nagrobki - prawda czy fałsz?
5 marca - Katarzyna Grycza, Historia polskich sierot w Nowej Zelandii w czasie II wojny światowej
9 kwietnia -Leszek Chełkowski, Ród Chełkowskich
7 maja - Tomasz Zakrzewski, Rodzina Kierskich
11 czerwca - Andrzej Sikorski, Uzurpacje szlachectwa i tytułów arystokratycznych w XVIII i XIX wieku
3 września - Bronisław Kaszkowiak, Zjawisko ubywania przodków na skutek małżeństw osób blisko spokrewnionych
1 października - Leszek Krajkowski, Postacie z Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu
5 listopada - Marek Makieła, Wężykowie Osińscy spod Ostrzeszowa
3 grudnia - Beata Karwalska, Ród Stypów. Kształtowanie się nazwiska

Rok 2011:
4 lutego - Zbigniew Stasiewski: Stasiewscy z Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego w XVIII-XX wieku
4 marca - Elżbieta Stelmaszczyk: Zbiory genealogiczno-heraldyczne Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
1 kwietnia - Udział w konferencji ''Polskie oblicza patriotyzmu''
6 maja - Tomasz Zakrzewski: Rodzina Hulewiczów
3 czerwca - Prezentacja książki Włodzimierza Dworzaczka ''Studia nad dziejami społeczeństwa, polityki i kultury dawnej Polski w wiekach XVI-XVIII''
2 września - Piotr Dziembowski: Zachowane nagrobki Dziembowskich herbu Pomian do I połowy XIX wieku
7 października - Leszek Krajkowski: Zabytkowe cmentarze Poznania
4 listopada - Bronisław Kaszkowiak: Testament Kotusowej z 1666 roku jako przyczynek do poszukiwań genealogicznych
2 grudnia - Mikołaj Pietraszak Dmowski: Wspomnienie o Sławomirze Leitgeberze


Rok 2012:

3 lutego - Lech Grodzicki: Genealogia rodziny Wrześniowskich

2 marca - Rafał T.Prinke: Rodzina Jana Amosa Komeńskiego

13 kwietnia - Piotr Dziembowski: Obiekty sepulkralne na cmentarzu przykościelnym w Konarzewie koło Poznania

11 maja - Tomasz Zakrzewski: Śladami rodziny Lossow

1 czerwca - Andrzej Sikorski: Rodzina Skarbków herbu Awdaniec

lipiec sierpień: przerwa wakacyjna

7 września - Leszek Krajkowski: Michała Sobeskiego rodowód i życie po życiu

19 października - Sesja Jubileuszowa z okazji 25 - lecia działalności pod patronatem dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu

9 listopada - Leszek Krajkowski: Zabytkowy Cmentarz Dębiecki przy ul. Samotnej w Poznaniu

7 grudnia - Jan Gaspars: Francusko- polskie dzieje rodziny Dygat
15-01-2013 18:02
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
dawidtekol Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 1
Dołączył: 03-09-2015
Post: #2
RE: Tematy wykładów z ostatnich lat
Bardzo ciekawe tematy tych wykładów, mam nadzieje że same wykłady również były ciekaweUśmiech

dobry urolog warszawa
03-09-2015 19:40
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
malckaliles Offline
malckaliles
**

Liczba postów: 1
Dołączył: 23-10-2017
Post: #3
RE: Tematy wykładów z ostatnich lat
Oczywiście były, sam je słuchałem z głębokim zaciekawieniem...

paradontoza objawy
23-10-2017 9:39
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
tomeczek Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 1
Dołączył: 25-11-2017
Post: #4
RE: Tematy wykładów z ostatnich lat
Tematów jest masa, niektóre z nich są na prawdę warte zainteresowania. Zastanawia mnie które wykłady były lepsze te z 2000 r czy 2005?
25-11-2017 19:42
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
macissrew Offline
macissrew
**

Liczba postów: 3
Dołączył: 09-02-2018
Post: #5
RE: Tematy wykładów z ostatnich lat
Zdecydowanie z 2005 roku, przynajmniej dla mnie, ponieważ było więcej interesujących dla mnie tematów

Chcąc mieć rzeczywiście ciekawie i ze smakiem urządzone miejsce zamieszkania czy ogród, powinniśmy je odpowiednio urządzić, sprawdź kosztorys budowlany Gorlice i poznaj efeky zamiłowania do pięknych przestrzeni.
09-02-2018 11:29
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do: