Artykuły czasopisma "Gens"

Gens 1990 nr 1, s. 1-4
Rafał T. Prinke
Wspólna praca - wspólne korzyści [całość tekstu]



Gens 1990 nr 2, s. 1-3
Rafał T. Prinke
Rzetelność czy próżność? [całość tekstu]


Gens 1991 nr 4, s. 99-117
Leszek Krajkowski
Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan(dawniej Starofarny)
na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu
[całość tekstu]



Gens 1999/2000, s. 1-10
Sławomir Leitgeber
Szułdrzyńscy [całość tekstu]



Gens 1999/2000, s. 24-53
Jerzy Rosochowicz
Drzewo genealogiczne rodziny Rosochowiczów (po mieczu) [fragment tekstu]



Gens 1999/2000, s. 54-79
Leszek Krajkowski
Krajkowscy
Z dziejów rodzin jednego nazwiska [fragmenty tekstu]



Gens 1999/2000, s. 93-98
Tadeusz Kęsicki
Kęsiccy z Kęs koło Pułtuska [fragmenty tekstu]



Gens 2001, s. 27-48
Mikołaj Pietraszak Dmowski
O pochodzeniu rodziny Mroczków herbu Leszczyc [fragment tekstu]



Gens 2001, s. 65-94
Krzysztof Artur Dławichowski
Drzewo genealogiczne Dławichowskich po mieczu [fragmenty tekstu]



Gens 2002, s. 63-100
Piotr Maciej Dziembowski
Śluby parafii Rusiec [fragment tekstu]



Gens 2003-2004, s. 1-16
Leszek Krajkowski
Rodzina historyka Stanisława Karwowskiego [fragmenty tekstu]



Gens 2003-2004, s. 17-34
Piotr Maciej Dziembowski
Dziembowscy herbu Pomian - linia drezdeńska [fragment tekstu]



Gens 2003-2004, s. 35-54
Lech Grodzicki
Rodzina Lembke z Przedborza - sprawozdanie z poszukiwań genealogicznych [fragmenty tekstu]



Gens 2003-2004, s. 55-66
Robert Kostecki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej [fragment tekstu]



Gens 2003-2004, s. 67-74
Piotr Maciej Dziembowski
Żołnierze napoleońscy pochowani na cmentarzu w Margoninie w 1807 roku [fragment tekstu]



Gens 2003-2004, s. 75-76
Mikołaj Pietraszak Dmowski
Żołnierze armii francuskiej z wojny 1870/71 zmarli w niewoli pruskiej,
pochowani na cmentarzu starofarnym w Bydgoszczy [fragment tekstu]



Gens 2003-2004, s. 77-98
Piotr Maciej Dziembowski
Metryki szlachty ewangelickiej parafii Skoki i Rejowiec - wypisy [fragment tekstu]



Gens 2003-2004, s. 105-108
Łukasz Bielecki
Projekt indeksowania małżeństw z Wielkopolski [całość tekstu]

 

Gens 2018 s. 5-17

Leszek Krajkowski

Rodzina Jana Kilińskiego


Powyższe artykuły w całości można nabyć wraz z czasopismem Gens.


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb