Leszek Krajkowski – „Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan (dawniej Starofarny) na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu”


Poznański cmentarz parafii farnej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny należy do najstarszych zachowanych cmentarzy w Polsce. Pod względem wieku niewiele ustępuje warszawskim Powązkom (założonym w 1790 r.) i krakowskiemu Cmentarzowi Rakowickiemu (1803 r.). Z księgi zmarłych poznańskiej fary przechowywanej w Archiwum Archidiecezjalnym (sygn. PM 229/11 s.271) wynika, że pierwszy pogrzeb na Wzgórzu św. Wojciecha odbył się 19.02.1810 r. świadczy o tym adnotacja: Novum
Coemeterium in Suburbio Sancti Adalberti. [ więcej... ]


 


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb