Członkostwo

 

Nabycie członkostwa następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej, opłaceniu rocznej składki (obecnie minimum 75 zł) oraz podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków. W ramach składki członkowie otrzymują wydawany przez Towarzystwo rocznik "Gens" (o ile środki finansowe pozwolą na jego wydanie w danym roku) oraz informację bieżącą o działalności Towarzystwa, nowościach wydawniczych i innych wydarzeniach związanych z tematyką genealogiczno-heraldyczną. Członkostwo daje możliwość publikacji wyników własnych badań genealogicznych na łamach naszego rocznika.  [Wzór deklaracji]

 

Konto do wpłat: 53 1610 1133 2003 0200 0114 0001 [ SGB Bank SA ]

 

 


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb