Członkostwo


Nabycie członkostwa następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej, opłaceniu rocznej składki (obecnie minimum 50 zł) oraz podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków. W ramach składki członkowie otrzymują wydawany przez Towarzystwo rocznik "Gens" (o ile środki finansowe pozwolą na jego wydanie w danym roku) oraz informację bieżącą o działalności Towarzystwa, nowościach wydawniczych i innych wydarzeniach związanych z tematyką genealogiczno-heraldyczną. Członkostwo daje możliwość publikacji wyników własnych badań genealogicznych na łamach naszego rocznika.  [Wzór deklaracji]


Konto do wpłat: 46 1020 4027 0000 1402 0366 9983 [PKO BP I/O Poznań]
Design by CMS-LAB
mod by lukaszb