6 kwietnia godz. 17:00 (piątek) "Wnętrza siedzib ziemiańskich w Wielkopolsce do 1939 r."

 

Życzymy Państwu radosnych Świąt Wielkanocnych i zapraszamy na wykład pt. "Wnętrza siedzib ziemiańskich w Wielkopolsce do 1939r.", który wygłosi dr Kamila Kłudkiewicz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wykład odbędzie się w piątek 6 kwietnia o godz. 17:00, tradycyjnie w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej w Pałacu Górków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Towarzystwa.

2 marca godz. 17:00 (piątek) Łukasz Garczewski "Bardziej irlandzcy niż Irlandczycy: szkic dziejów rodu FitzGeraldów". Barbara Karlik - koncert na wczesnej harfie celtyckiej.

 

W dniu 2 marca o godz. 17:00 w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej odbędzie się nasze kolejne, comiesięczne spotkanie. Tym razem wykład pt. "Bardziej irlandzcy niż Irlandczycy: szkic dziejów rodu FitzGeraldów" przedstawi Łukasz Garczewski. Prelekcji będzie towarzyszyć koncert na wczesnej harfie celtyckiej w wykonaniu Barbary Karlik. Spotkanie jest kontynuacją naszego udziału w obchodach Dni św. Patryka, w których uczestniczymy od 2014 roku. Zapraszamy wszystkich !

9 lutego godz. 17:00 "Portret żony artysty. Wanda z Karpińskich Hulewiczowa (1893-1967) i jej krąg rodzinny". Zapraszamy !

 

9 lutego o godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie w Towarzystwie. Tradycyjnie spotykamy się w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej, w Pałacu Górków. Tym razem prelekcję "Portret żony artysty. Wanda z Karpińskich Hulewiczowa (1893-1967) i jej krąg rodzinny" przedstawi Agnieszka Salamon-Radecka. Wykład poświęcony będzie Wandzie Hulewiczowej, żonie Jerzego Hulewicza (1886-1941), zasłużonego dla Wielkopolski artysty-ziemianina. Sylwetka bohaterki nakreślona zostanie poprzez obecność w dziełach plastycznych męża, wspomnienia i korespondencję przyjaciół i członków rodziny a bogate tło powyższych rozważań stanowić będzie jej krąg rodzinny. Córka gnieźnieńskiego adwokata, Antoniego Karpińskiego, bratanica Heliodora Święcickiego była bowiem spokrewniona i spowinowacona z wieloma zasłużonymi dla kultury Wielkopolski rodzinami, choćby wspomnieć Jarochowskich czy Trąmpczyńskich. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

Nowy numer rocznika "Gens" już dostępny !

 

Ukazał się kolejny numer naszego rocznika "Gens". Tym razem związany z obchodami 30 - lecia Towarzystwa. Poniżej przedstawiamy spis treści i zachęcamy wszystkich do jego nabycia !

 

Leszek Krajkowski: 30 lat działalności Towarzystwa Genealogiczno - Heraldycznego

 

Zbigniew Andrzej Stasiewski: Walery Gorgolewski - ostrzeszowianin, który zginął pod Monte Cassino

 

Marcin Ladek: Postać podpułkownika Stanisława Krzepińskiego jako inspiracja do dalszych poszukiwań genealogicznych

 

Marek Makieła: Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część III

 

Alina Kucharska: Miejsce I wojny światowej w rodzinnej genealogii. Przypadek Władysława Schwarza i jego korespondencji

 

Wiktor Stułów: " Moje " podpoznańskie cmentarze

 

Zbigniew Andrzej Stasiewski: Akuszerki powiatu ostrzeszowskiego w XIX wieku i na początku XX wieku

 

Piotr Maciej Dziembowski: Testament Joanny Jadwigi z Mielęckich Dziembowskiej z 1743 roku

 

Kazimiera Wałęsiak: Stanisław Wałęsiak. Wspomnienie w 100. rocznicę urodzin

 

Mikołaj Pietraszak Dmowski: Wspomnienie o sąsiedzie, Sławomirze Leitgeberze ( 1921 - 2010 )

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE !

 

WSZYSTKIM MIŁOŚNIKOM GENEALOGII I HERALDYKI SKŁADAMY NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE I ZAPRASZAMY NA NASZE PRZYSZŁOROCZNE SPOTKANIA !


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb