1 marca 2019 godz. 17:00 ( piątek ) "Sprawa Rogera Raczyńskiego" ZAPRASZAMY !

 

W piątek 1 marca o godz.17:00 zapraszamy na wykład prof. UAM dr hab. Michała Mencfela pt. " Fiasko polityki rodzinnej: sprawa Rogera Raczyńskiego i jej konsekwencje majątkowe ", który odbędzie się w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27.

1 lutego ( piątek ) godz. 17:00 "Brazylijskie symbole narodowe"

 

W ramach naszych wykładów otwartych z genealogii, heraldyki i historii lokalnej zapraszamy na prelekcję Elżbiety Dolińskiej pt. "Brazylijskie symbole narodowe". Wykład odbędzie się 1 lutego o godz. 17:00 w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27.

Ś.P. Zbigniew Wąsowski

 

Urodzony 8 marca 1944 r. w Wiechetkach Małych, parafii Rozbity Kamień na Podlasiu, zmarł 6 stycznia 2019 r. w Warszawie. Regionalista i genealog, autor pionierskich opracowań genealogicznych ludności ziemi drohickiej woj. podlaskiego. W naszym roczniku "Gens" w 2002 roku opublikował, wespół z Mikołajem Pietraszakiem Dmowskim, artykuł " Podlaskie korzenie Romana Dmowskiego", a w grudniu 2004 roku na forum Towarzystwa wygłosił wykład o monografii parafii Rozbity Kamień.

Dr Conrad Swan ( 1924 - 2019 )

 

Dnia 10.01.2019 roku zmarł dr Conrad Swan, polski herold w College of Arms. Urodził się w Duncan w Kanadzie. Pochodził z rodu Święcickich herbu Jastrzębiec. Jego ojciec imigrował z Litwy pod koniec pierwszej wojny światowej. Nazwisko zmienił ze względów praktycznych. Doktorat uzyskał w 1955 roku na uniwersytecie w Cambridge. Był znakomitym znawcą heraldyki, autorem wielkiej liczby publikacji z tej dziedziny. W 1988 roku uzyskał członkostwo honorowe naszego Towarzystwa, a w 1996 roku został członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

7 grudnia ( piątek ) godz.17:00 Archiwum Państwowe w Poznaniu "Nasi przodkowie - powstańcy wielkopolscy" Zapraszamy !

 

Zapraszamy wszystkich na spotkanie poświęcone powstańcom wielkopolskim, które w ramach naszych wykładów odbędzie się tym razem w siedzibie Archiwum Państwowego w Poznaniu, w najbliższy piątek 7 grudnia o godz. 17:00. Beata Karwalska, kustosz Archiwum, zaprezentuje materiały dotyczące powstańców oraz oprowadzi po wystawie ''Ku Niepodległej. Nasi antenaci na drodze do niepodległości''.


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb