7 czerwca ( piątek ) godz. 17:00 Wykład Andrzeja Sikorskiego z Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

 

W piątek 7 czerwca o godzinie 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie w Towarzystwie ( sala dydaktyczna Muzeum Archeologicznego przy ul Wodnej 27 ). Tym razem zapraszamy na prelekcję Andrzeja Sikorskiego, sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego pt. "Rękopiśmienne kolekcje w polskich archiwach i bibliotekach zawierające materiały do dziejów szlachty". Zapraszamy również do naszego grona. Członkostwo naszego Towarzystwa daje możność opublikowania wyników własnych dociekań genealogiczno - heraldycznych w roczniku "Gens" rozsyłanym do polskich bibliotek naukowych. Niektóre jego numery można jeszcze nabyć. Spis treści dotychczas wydanych roczników zamieszczamy w zakładce na naszej stronie.

10 maja ( piątek ) godz. 17:00 "Antoni Serbeński" - film biograficzny

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone Antoniemu Serbeńskiemu, grafikowi, rysownikowi, malarzowi i pedagogowi Kujaw i Wielkopolski. Podczas spotkania zostanie wyświetlony film biograficzny w reżyserii Andrzeja Mosia pt." Antoni Serbeński - wiosna, maj...", a poprzedzi go prelekcja Marka Makieły " Krąg rodzinny Antoniego Serbeńskiego ". Spotkanie odbędzie się w piątek 10 maja o godz. 17 w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27.

5 kwietnia ( piątek ) godz. 17:00 Florentyn Trawiński "zbawcą Luwru" ?

 

W piątek 5 kwietnia o godz. 17:00, w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27 odbędzie się wykład otwarty Mirosławy Sikorskiej pt. " Florentyn Trawiński - zbawca Luwru: fakty i mit". Prelegentka jest autorką nowo wydanej książki pod tym samym tytułem. Zapraszamy !

1 marca 2019 godz. 17:00 ( piątek ) "Sprawa Rogera Raczyńskiego" ZAPRASZAMY !

 

W piątek 1 marca o godz.17:00 zapraszamy na wykład prof. UAM dr hab. Michała Mencfela pt. " Fiasko polityki rodzinnej: sprawa Rogera Raczyńskiego i jej konsekwencje majątkowe ", który odbędzie się w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27.

1 lutego ( piątek ) godz. 17:00 "Brazylijskie symbole narodowe"

 

W ramach naszych wykładów otwartych z genealogii, heraldyki i historii lokalnej zapraszamy na prelekcję Elżbiety Dolińskiej pt. "Brazylijskie symbole narodowe". Wykład odbędzie się 1 lutego o godz. 17:00 w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27.


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb