Kontakt


Adres do korespondencji:

Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne
ul. Wodna 27
61-781 Poznań

                                                       genherpoznan@gmail.com

 

 

Prezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Administrator strony

 

 
Design by CMS-LAB
mod by lukaszb