Oferty wydawnictw


Rafał T. Prinke "Poradnik genealoga amatora" - jest to wznowienie wydanej w 1992 roku pierwszej w litera

turze polskiej pozycji tego typu, autorstwa inicjatora powstania i pierwszego prezesa naszego Towarzystwa. Wydawnictwo Zysk i spółka, Poznań 2007, cena detaliczna ok. 35 zł

Małgorzata Nowaczyk "Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego". Autorka jest z zawodu lekarzem pediatrą i genetykiem, docentem McMaster University w Hamilton, Kanada. Pozycja zawiera m.in. formularze genealogiczne, słowniki przydatne podczas poszukiwań, ilustracje, wywody przodków; szczególnie interesujący ze względu na specjalność naukową autorki jest rozdział dotyczący związków genealogii z genetyką. Wyd. I - cena 42 zł, wyd. II - cena 45 zł. PIW. Warszawa 2005. Do nabycia także w księgarni internetowej www.piw.pl.

Paweł Laskowicz "Księga genealogiczna twojej rodziny. Praktyczny poradnik." Zawiera szereg uwag i przemyśleń dotyczących przodków i poszukiwań. Pozycja wydana w ramach Świata Książki.
Warszawa 2005. Cena: 29,90 zł

Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2005 (nowe wydanie klasycznego dzieła ze wstępem Jana Tęgowskiego), cena 89 zł. Wydawnictwo (www.avalon.krakow.pl) zapowiada wydanie w kwietniu prac Zygmunta Wdowiszewskiego Genealogia Jagiellonów i Genealogia Domu Wazów w Polsce we wspólnej edycji w cenie 49 zł.

Kazimierz Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, cena 50 zł (wznowienie pracy wydanej po raz pierwszy w 1992 roku)

Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Wydawnictwo Historyczne, Poznań-Wrocław 2001 (tom 3. Biblioteki Genealogicznej pod red. Marka Górnego), cena 55 zł

Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, tom X. Wyd. DiG. Warszawa 2005 (ostatni tom Materiałów publikowanych od 1963 roku, zawiera indeks nazwisk do Szlachty kalwińskiej w Polsce Szymona Konarskiego, artykuł Polacy w Genewie w latach 1831-39 oraz bibliografię zawartości tomów I-X.
Cena 41 zł

Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeństwem w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym (pod redakcją Jana Pakulskiego i Jana Wroniszewskiego). Wyd. UMK. Toruń 2003. Cena 50 zł

Iwona Monika Dacka, "Korona polska" Kaspra Niesieckiego: pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego, Wydawnictwo DiG, Instytut Historii PAN, Warszawa 2004 (pierwsze monograficzne opracowanie staropolskiego herbarza, ukazuje m.in. jego recepcję i znaczenie dla wywodów szlacheckich od XVIII w. oraz wykorzystanie w piśmiennictwie historycznym), cena 40 zł

Kazimierz Pułaski Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, tom I i II. reprint, wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, oprac. Tadeusz Epsztein i Sławomir Górzyński (www.dig.pl)

Piotr Mysłakowski (konsultacja merytoryczna Andrzej Sikorski), Rodzina ojca Chopina. Migracja i awans, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2002. Wydawca (ul. Mielczarskiego 1/74, 02-798 Warszawa, tel/fax (22) 648 25 64, e-mail: studio.familia@gazeta.pl) oferuje także opracowanie i przedstawienie w formie książkowej danych genealogicznych, archiwów domowych, paętników, fotografii, portretów i innych pamiątek rodzinnych (także w małych nakładach, nawet w kilkunastu egzemplarzach).

Jacek Kowalkowski Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego (1838 - 1918). Tom 5 Biblioteki Genealogicznej pod redakcją Marka Górnego. Wydawnictwo Historyczne, Poznań - Wrocław 2002,
cena 35 zł.

Andrzej Kulikowski Wielki herbarz rodów polskich. Świat Książki, Warszawa 2005, cena 134 zł.

Alfred Znamierowski, Herbarz rodowy. Kompendium. Świat Książki. Warszawa 2004. Cena 49,90 zł (zawiera 170 kolorowych herbów i ich 550 odmian oraz spis rodzin herbownych)

Andrzej W. Drągowski Herby szlachty polskiej i litewskiej. Wydawnictwo De Facto, Warszawa 2005,
cena 21 zł.

Lech Chmielewski Tajemnice herbów polskich. Godła, herby i znaki od czasów rycerskich po współczesne symbole miast. Wydawnictwo Publicat, Poznań 2005, cena 34, 90 zł (www.publicat.pl).

Roman Sękowski Herbarz szlachty śląskiej. Informator genealogiczno - heraldyczny. Tom IV. K - Ł. (kontynuacja herbarza wydawanego przez Fundację "Zamek Chudów" i Wydawnictwo Videograf II, możliwość nabycia poprzednich tomów: zamekchudow@poczta.onet.pl)

Mariusz Gizowski, Herby patrycjatu gdańskiego. Wappenschilder des danziger Patriziats. Gdańsk 1999/2000. Cena 95 zł

Elżbieta Bimler-Mackiewicz, Znaki cechowe i ich funkcje na ziemiach polskich. Studium źródłoznawcze, Wydawnictwo DiG. Warszawa 2004. Cena 49 zł (pierwsze polskie opracowanie tego tematu; książka systematyzuje wiedzę o znakach i symbolach używanych w polskim rzemiośle od średniowiecza do XX wieku; zawiera bogatą bibliografię dziejów polskiego rzemiosła).

Leszek Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki, urzędy, herbarz. Warszawa 2005. Cena 28 zł (zawiera m.in. opis ok. 500 rodzin, indeks osób, herbów, miejscowości, przydomków i przezwisk)

Wykaz szlachty chrześcijańskiej z kampanii tureckiej 1566 roku, Wydawnictwo Historyczne, Poznań-Wrocław 2002, Źródła Dziejowe tom 25 pod red. Marka Górnego (kontynuacja serii założonej w 1876 roku przez Aleksandra Jabłonowskiego i Adolfa Pawińskiego), cena 35 zł

Inskrypcje polskich grobów na cmentarzach Podola, tom I pod redakcją Wojciecha Drelicharza. Kraków 2004. Cena 36 zł (www.vistulana.pl)

Anna Bujarska-Kamińska [et al.], Helena Bujarska-Domańska: 1917-1999. Wydawnictwo GraDar. Bydgoszcz 2006. Książka oprócz biografii lekarki i działaczki społecznej zawiera informacje genealogiczne rodzin Bujarskich, Domańskich, Jachockich i Lubińskich.

Ilona Czamańska "Wiśniowieccy. Monografia rodu", Wyd. Poznańskie, Poznań 2007, c. 59 zł (pierwsze tak szerokie opracowanie dziejów tego rodu, ss. 552, tabl. geneal.)

Kazimierz Tymieniecki "Z dziejów miast i mieszczaństwa w późnośredniowiecznej Wielkopolsce", seria: "Klasycy Nauki Poznańskiej" t. 9, Wyd. PTPN i UAM, Poznań 2007, cena 19 zł

Tadeusz Gajl "Herbarz polski. Od średniowiecza do XX wieku", Wyd. L&L, Gdańsk 2007, cena 84,60 zł (www.LL.com.pl)

Ryszard T. Komorowski "Ilustrowany przewodnik heraldyczny", Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2007, c. 155 zł (heraldyka polska, europejska, wybiórczo zamorska)

Krzysztof Bąkała "Genealogia. Praktyczny poradnik", Agencja Wydawnicza "Egros", Warszawa (www.egros.pol.pl), cena 27 zł

Wiesław Olszewski "Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli", Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008 (ss. 596, fot., cena, w zależności od księgarni: 120-130 zł). Jest ona pełną monografią tego zespołu cmentarzy, opartą na materiałach dotychczas nieznanych i zawierającą kompletną inwentaryzację grobów .

"Zabytkowy Cmentarz Jeżycki w Poznaniu 1905-2005" (44 stron tekstu, 40 fot., plan cmentarza, 10 zł) - to publikacja, którą można nabyć w biurze cmentarnym i w naszym Towarzystwie.

Małgorzata Mrugalska-Banaszak, "Śledztwo w sprawie króla smalcu: życie codzienne rodziny Jezierskich na początku XX wieku w Poznaniu", Wydawnictwo Św. Wojciecha, Poznań 2008

 

Leszek Krajkowski, "Zabytkowy Cmentarz Górczyński parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu 1910-2010", Wydawnictwo Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, Poznań 2010, (wyd. II 2011)


"Ostrzeszów, miasto znane i nieznane. Szkice i obrazy z przeszłości". Wydawnictwo okolicznościowe z okazji 50- lecia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Wydawnictwo WTK, 2011. Cena 38 zł.

 

Ceny powyższych pozycji pochodzą z Poznańskiej Księgarni Naukowej Kapitałka (Al. Niepodległości 4, 61-712 Poznań, www.kapitalka.com.pl), która prowadzi także sprzedaż wysyłkową.


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb