Czasopismo "Gens"

Towarzystwo Genealogiczno -Heraldyczne w Poznaniu od roku 1990 wydaje czasopismo "Gens" (do roku 1992 jako kwartalnik, obecnie rocznik) zawierające monografie rodzin, indeksy źródeł i inne opracowania oparte na kwerendach archiwalnych członków Towarzystwa i literaturze przedmiotu. Jest ono rozsyłane do bibliotek naukowych i zagranicznych towarzystw genealogiczno - heraldycznych. Istnieje możliwość nabycia dotychczas wydanych numerów.

 Design by CMS-LAB
mod by lukaszb