Tematy wykładów z ostatnich lat


Rok 2000:

 • 4 lutego - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Poczucie szlachectwa u drobnej szlachty mazowieckiej i podlaskiej
 • 3 marca - Piotr Dziembowski, Od kogo pochodzą i komu dali początek Dziembowscy h. Pomian?
 • 7 kwietnia - Łukasz Bielecki, Stan zachowania i dostępność ksiąg metrykalnych z terenu Wielkopolski

5 maja - Jacek Kowalkowski, Krąg rodzinny Mikołaja Konojadzkiego (+ 1697) a opis do portretu trumiennego
2 czerwca - Rafał T. Prinke, Połączenia genealogiczne ze starożytnością
1 września - Leszek Krajkowski, Rodzina Adama Asnyka

 • 6 października - Piotr Dziembowski, Potomkowie Joanny Jadwigi z Mielęckich Dziembowskiej (+ 1755) na podstawie tablicy inskrypcyjnej - badania genealogiczne
 • 3 listopada - Jerzy Rosochowicz, Cmentarz Bożego Ciała w Poznaniu
 • 1 grudnia - Andrzej Szymon Waliszewski, Informacje genealogiczne dostępne w aktach Naczelnego Prezydium w Poznaniu

  Rok 2001:
 • 2 marca - Jacek Kowalkowski, Badania genealogiczne Wojciecha Kętrzyńskiego
 • 6 kwietnia - Piotr Dziembowski, Sicińscy h. Pomian - początki rodziny (XVI i XVII wiek)
 • 1 czerwca - Andrzej Sikorski, Polscy i francuscy przodkowie Fryderyka Chopina
 • 7 września - Rafał T. Prinke, Genealogia, komputery, internet
 • 5 października - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Mroczek z Łopuchowa - protoplasta rodu Mroczków h. Leszczyc
 • 9 listopada - Andrzej Szymon Waliszewski, Materiały genealogiczne z okresu zaboru pruskiego w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
 • 7 grudnia - Leszek Krajkowski, Przegląd polonijnych czasopism genealogicznych

  Rok 2002:
 • 1 lutego - Rafał T. Prinke, Nieznana Piastówna cieszyńska
 • 1 marca - Arkadiusz Wagner, Domniemany ekslibris herbowy Rady Miejskiej Poznania - znak książkowy barona Schimmelpfenniga
 • 5 kwietnia - Piotr Dziembowski, Dziembowscy h. Pomian. Linia galicyjska - stan badań
 • 10 maja - Jacek Kowalkowski, Zainteresowania genealogiczne Ignacego Krasickiego
 • 7 czerwca - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Toponimia jako źródło historyczne
 • 6 września - Mariusz Krzyszkowski, Polska gałąź Habsburgów
 • 4 października - Leszek Krajkowski, Rodzina Kolanowskich z Szamotuł i Poznania
 • 8 listopada - Andrzej S. Waliszewski, Ród Andrault de Langeron i jego związek z Polską
 • 6 grudnia - Jerzy Rosochowicz, Staropolska terminologia pokrewieństw i powinowactw

  Rok 2003:
 • 7 lutego - Piotr Dziembowski, Dziembowscy h. Pomian, linia bobowiecka
 • 7 marca - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Wywód genealogiczny Antoniny z Mroczków Dmowskiej jako przykład zanikania przodka
 • 4 kwietnia - Dariusz Kucharski, Powstanie zabajkalskie 1866 roku
 • 5 września - Jacek Kowalkowski, Życie Marianny Skórzewskiej (1741-1773)
 • 3 października - Lech Grodzicki, Rodzina Lembke z Przedborza
 • 7 listopada - Piotr Dziembowski, Zachowane portrety Dziembowskich h. Pomian (XVII-XIX w.) z krótkim opisem postaci
 • 5 grudnia - Rafał T. Prinke, Sposoby przedstawiania wyników badań genealogicznych

  Rok 2004:
 • 6 lutego - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Granice włości jako źródło do badań osadnictwa
 • 5 marca - Piotr Dziembowski, Testament jako źródło genealogiczne (na podstawie testamentów rodziny Dziembowskich)
 • 2 kwietnia - Jan Pągowski, Potomkowie szewca - pułkownika Jana Kilińskiego
 • 7 maja - Leszek Krajkowski, Rodzina Alberta Einsteina
 • 4 czerwca - Jacek Kowalkowski, Małżeństwo Marianny i Franciszka Skórzewskich (1755-1773)
 • 3 września - Rafał T. Prinke, Legenda o Inkach w Niedzicy w świetle genealogii
 • 1 października - Andrzej Szymon Waliszewski, Analiza genealogiczna zbiorowego epitafium w kościele pojezuickim w Kaliszu
 • 5 listopada - Dariusz Kucharski, Ormianie w Polsce
 • 3 grudnia - Zbigniew Wąsowski, Monografia parafii Rozbity Kamień na Podlasiu

  Rok 2005:
 • 4 lutego - Katarzyna Grycza, Genealogia polonijna
 • 4 marca - Mikołaj Pietraszak Dmowski, Linia obrzycka rodziny Raczyńskich
 • 1 kwietnia - Rafał T. Prinke, Sygryda Dumna - skandynawskie koligacje córki Mieszka I
 • 6 maja - Piotr Kowalski, Katarzyna Nowacka - Rodzina Hildebrańskich - do Soboty przez USA. Metodologia poszukiwań
 • 3 czerwca - Piotr Dziembowski, Żołnierze napoleońscy zmarli w lazarecie w Szamocinie
 • 2 września - Leszek Krajkowski, Rodzina Jana Kilińskiego
 • 7 października - Andrzej Szymon Waliszewski, Arcybiskup Antoni Fijałkowski i Fijałkowscy pokrewieństwo z nim deklarujący
 • 4 listopada - Dariusz Kucharski, Mniejszość karaimska w Polsce

  Rok 2006:
 • 6 stycznia - Maciej Tabaczyński, Fortyfikacje pruskie w XIX-wiecznym Poznaniu
 • 3 lutego - Piotr Dziembowski, Dziembowscy herbu Pomian, linia z Kręcka
 • 3 marca - Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Wspólne korzenie Zielazków i Żelazków. Genealogia rodziny o. Mariana Żelazka
 • 8 kwietnia - Zwiedzanie XIX-wiecznych fortyfikacji pruskich w Poznaniu - oprowadzał Maciej Tabaczyński
 • 5 maja - Paweł Gruszczyński, Genealogia rodu chłopskiego Ulężałka vel Gruszczyński
 • 2 czerwca - Lech Grodzicki, Rodzina Lembke z Przedborza
 • 1 września - Bronisław Kaszkowiak, Szlachcic mieszczaninem - Franciszek Wierzejewski i jego potomkowie
 • 6 października - Zwiedzanie Zabytkowego Cmentarza Jeżyckiego (ul. Nowina 1) - oprowadzał Leszek Krajkowski
 • 3 listopada - Kazimiera Wielicka-Walczak, Spisy królewszczyzn w Polsce w XVIII wieku
 • 1 grudnia - Piotr Dziembowski, Nieżychowscy herbu Pomian - pierwsze pokolenia

  Rok 2007:
 • 2 lutego - Piotr Dziembowski "Wykorzystanie internetu do poszukiwań genealogicznych"
 • 2 marca - Wojciech Robiński "Dzieje rodziny Robińskich"
 • 13 kwietnia - Łukasz Bielecki "Projekt indeksowania XIX-wiecznych wielkopolskich ksiąg ślubów"
 • 11 maja - Mikołaj Pietraszak Dmowski - sprawozdanie z konferencji Polskiego Towarzystwa Genealogicznego w USA
 • 1 czerwca - Andrzej Sikorski "Potomstwo Stanisława Augusta Poniatowskiego"
 • 7 września - Marek Wódkiewicz "Ród Wódkiewiczów z Gembic k. Mogilna"
 • 15 października - 20-lecie działalności naszego Towarzystwa; odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci prof. Włodzimierza Dworzaczka w Archiwum Państwowym w Poznaniu
 • 9 listopada - Andrzej Szymon Waliszewski "Daniel Boes - lekarz Radziwiłłów"
 • 7 grudnia - Marek Makieła "Jan Nepomucen Dankowski, XIX-wieczny fabrykant poznański i jego ród"

  Rok 2008:
 • 1 lutego - zwiedzanie Archiwum Państwowego w Poznaniu
 • 7 marca - Marek Makieła "Kresowy ród Taranczewskich i jego związki z Wielkopolską"
 • 4 kwietnia - Tomasz Grzybowski "Archeogenetyka, czyli przeszłość zapisana w DNA"
 • 9 maja - Piotr Maciej Dziembowski "Szlachta i pastorowie parafii ewangelickiej w Orzeszkowie"
 • 6 czerwca - Andrzej Sikorski "Krąg rodzinny i towarzyski Fryderyka Chopina"
 • 5 września - Paweł Ulężałka (d. Gruszczyński) "Genealogia rodu Kołłupajłów"
 • 3 października - Tomasz Zakrzewski "Rodzina Zakrzewskich herbu Trzaska"
 • 7 listopada - Rafał T. Prinke "Genealogia dla przyszłych pokoleń. Problemy zabezpieczenia i przechowywania rezultatów badań"
 • 5 grudnia - Dariusz Kucharski "Polacy w państwie rosyjskim. Tragedie, fortuny, opinie o Polakach"

  Rok 2009:
 • 6 lutego - Rodzina Nowowiejskich - spotkanie w Muzeum Feliksa Nowowiejskiego (al. Wielkopolska 11)
 • 6 marca - Magdalena Mrugalska-Banaszak, Rodzina Jezierskich w Poznaniu
 • 3 kwietnia - Zbigniew Stasiewski, Ewangelicy narodowości polskiej w południowej Wielkopolsce
 • 8 maja - Leszek Krajkowski, Opowieści rodzinne a rzeczywistość
 • 5 czerwca - Andrzej Sikorski, O losach rodzin magnackich uchodzących za wymarłe
 • 4 września - Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Powiązania rodzinne Edwarda barona Rastawieckiego
 • 2 października - Katarzyna Męczyńska, Od szewca do prezydenta. Historia rodu Szulców/ Schultzów
 • 6 listopada - Andrzej Szymon Waliszewski, Szkoci w Poznaniu i w Lublinie
 • 4 grudnia - Dariusz Kucharski, Fenomen polskości - ciągłość pokoleniowa

  Rok 2010:
 • 5 lutego - Piotr Dziembowski, Napisy inskrypcyjne - portrety, tablice, nagrobki - prawda czy fałsz?
 • 5 marca - Katarzyna Grycza, Historia polskich sierot w Nowej Zelandii w czasie II wojny światowej
 • 9 kwietnia -Leszek Chełkowski, Ród Chełkowskich
 • 7 maja - Tomasz Zakrzewski, Rodzina Kierskich
 • 11 czerwca - Andrzej Sikorski, Uzurpacje szlachectwa i tytułów arystokratycznych w XVIII i XIX wieku
 • 3 września - Bronisław Kaszkowiak, Zjawisko ubywania przodków na skutek małżeństw osób blisko spokrewnionych
 • 1 października - Leszek Krajkowski, Postacie z Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu
 • 5 listopada - Marek Makieła, Wężykowie Osińscy spod Ostrzeszowa
 • 3 grudnia - Beata Karwalska, Ród Stypów. Kształtowanie się nazwiska

 • Rok 2011:
 • 4 lutego - Zbigniew Stasiewski: Stasiewscy z Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego w XVIII-XX wieku
 • 4 marca - Elżbieta Stelmaszczyk: Zbiory genealogiczno-heraldyczne Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
 • 1 kwietnia - Udział w konferencji ''Polskie oblicza patriotyzmu''
 • 6 maja - Tomasz Zakrzewski: Rodzina Hulewiczów
 • 3 czerwca - Prezentacja książki Włodzimierza Dworzaczka ''Studia nad dziejami społeczeństwa, polityki i kultury dawnej Polski w wiekach XVI-XVIII''
 • 2 września - Piotr Dziembowski: Zachowane nagrobki Dziembowskich herbu Pomian do I połowy XIX wieku 
 • 7 października - Leszek Krajkowski: Zabytkowe cmentarze Poznania
 • 4 listopada - Bronisław Kaszkowiak: Testament Kotusowej z 1666 roku jako przyczynek do poszukiwań genealogicznych
 • 2 grudnia - Mikołaj Pietraszak Dmowski: Wspomnienie o Sławomirze Leitgeberze
 

Rok 2012:

 • 3 lutego - Lech Grodzicki: Genealogia rodziny Wrześniowskich
 • 2 marca - Rafał T.Prinke: Rodzina Jana Amosa Komeńskiego
 • 13 kwietnia - Piotr Dziembowski: Obiekty sepulkralne na cmentarzu przykościelnym w Konarzewie koło Poznania
 • 11 maja - Tomasz Zakrzewski: Śladami rodziny Lossow
 • 1 czerwca - Andrzej Sikorski: Rodzina Skarbków herbu Awdaniec
 • lipiec sierpień: przerwa wakacyjna
 • 7 września - Leszek Krajkowski: Michała Sobeskiego rodowód i życie po życiu
 • 19 października - Sesja Jubileuszowa z okazji 25 - lecia działalności pod patronatem dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu
 • 9 listopada - Leszek Krajkowski: Zabytkowy Cmentarz Dębiecki przy ul. Samotnej w Poznaniu
 • 7 grudnia - Jan Gaspars: Francusko- polskie dzieje rodziny Dygat

 

Rok 2013

 • 1 lutego -Leszek Krajkowski: Udział Wielkopolan w Powstaniu Styczniowym
 • 1 marca - Towarzystwo współorganizowało uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 • 5 kwietnia - Towarzystwo uczestniczyło w VIII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry
 • 10 maja - Tomasz Zakrzewski: Mierosławski, Mielęcki, Biesiekierski - powstańcy styczniowi na tle dziejów ich rodzin
 • 7 czerwca - Andrzej Sikorski: Rodzina Marii Skłodowskiej - Curie
 • 6 września - Igor Strojecki: Bolesław Prus w kręgu rodziny i przyjaciół
 • 4 października - Andrzej Szymon Waliszewski: Profesor Józef Przyborowski i jego krąg rodzinny
 • 8 listopada - Piotr Dziembowski: Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Zakrzewie koło Poznania
 • 6 grudnia - Leszek Krajkowski: Rodzina Hipolita Cegielskiego

 

Rok 2014

 • 7 lutego - Tadeusz Jeziorowski: Zagadki orderowe czyli co każdy genealogo o orderach wiedzieć powinien
 • 7 marca - Łukasz Garczewski: Symbole Irlandii.
 •                 Recital Barbary Karlik na harfę
 • 4 kwietnia - Igor Strojecki: Genealogia aktorki Elżbiety Barszczwskiej ( 1913 - 1987 )
 • 9 maja - Rafał T. Prinke: Polscy mesjaniści i okultyści w kręgu Eweliny Hańskiej - Balzakowej
 • 6 czerwca - Andrzej Sikorski: O polonizacji rodzin szlacheckich w XVII i XVIII wieku na Mazowszu, Kujawach i w Wielkopolsce
 • 5 września - Piotr Dziembowski: Polskie akcenty w genealogii Ericha Ludendorffa
 • 3 października - Katarzyna Gieszczyńska - Nowacka: Rodzina architekta Zygmunta Gorgolewskiego
 • 7 listopada - Tadeusz Wojciech Lange: Heraldyka zakonu Św. Jana Jerozolimskiego
 • 5 grudnia - Tomasz Zakrzewski: Genealogia rodziny Heliodora Święcickiego

 

Rok 2015

 • 6 lutego - Tadeusz Wojciech Lange: Heraldyka zakonu Św. Jana Jerozolimskiego cz.II
 • 6 marca - Łukasz Garczewski: Herby rodów Irlandii
 • 10 kwietnia - Katarzyna Nowacka: Nieznane związki z Wielkopolanami Stefana hr. Ciecierskiego
 • 8 maja - Rafał T. Prinke: Specyfika genealogii rodzin frankistowskich na przykładzie rodziny Czyńskich
 • 4 września  - Marek Wódkiewicz: Moja, patriotyczno - genealogiczna wyprawa do Lwowa
 • 2 października - Projekcja filmu: Stanisław Czernik - pisarz autentyczny
 • 6 listopada - Prezentacja nowego numeru rocznika "Gens"
 • 4 grudnia - Katarzyna Nowacka: Tajemniczy przodek Garczyński

 

Rok 2016

 • 5 lutego - Wiktor Stułów: Burchardtowie - ich tajemnice i moje poszukiwania
 • 4 marca - Lech Grodzicki: Ignacy i Edwin Wrześniowscy - powstańcy i emigranci
 • 1 kwietnia - Marek Makieła: Epitafia Fundament - Karśnickich
 • 6 maja - Rafał T. Prinke: Potomkowie Mieszka I
 • 3 czerwca - spotkanie informacyjno - dyskusyjne
 • 2 września - Agnieszka Salamon - Radecka: Kim jest ta pani na portrecie ?
 • 7 października - Andrzej Sikorski: Polskie rodziny pochodzące z Inflant. Stan badań
 • 4 listopada - Wiktor Stułów: Zabytkowe cmentarze okolic Poznania
 • 2 grudnia - Beata Karwalsk: Jak tworzyć archiwum rodzinne

 

Rok 2017

 • 2 lutego - gościmy w Polskim Towarzystwie Heraldycznym. Andrzej Gulczyński: Słowo i obraz. O współczesnych herbach województw
 • 3 lutego - Lech Grodzicki: Niepruszewo z lat 1930. w fotografiach Czesława Golędzinowskiego
 • 3 marca - Igor Strojecki: Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX - wiecznej Azji Środkowej
 • 7 kwietnia - Bogumiła Szopa - Strzelczyk: Historia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Spotkanie w siedzibie PTPN
 • 5 maja - Alina Kucharska: Moje cztery genealogiczne historie
 • 2 czerwca - Andrzej Sikorski: Genealogia Piastów. Nowe odkrycia i ich ocena
 • 1 września - Norbert Kulpa: Dzieje ormiańskiej rodziny Krzysztofowiczów z Plewisk
 • 6 października - Obchody 30 - lecia działalności Towarzystwa w Archiwum Państwowym w Poznaniu
 • 3 listopada - Igor Kraszewski: Wieś i wiejskość w heraldyce szlacheckiej
 • 1 grudnia - Piotr Dziembowski: Maciej Józef Dziembowski, nieznany stolnik bracławski

 

Rok 2018

 • 9 lutego - Agnieszka Salamon-Radecka: Portret żony artysty. Wanda z Karpińskich Hulewiczowa (1893-1967) i jej krąg rodzinny
 • 2 marca - Łukasz Garczewski: Bardziej irlandzcy niż Irlandczycy: szkic dziejów rodu FitzGeraldów. Wykładowi towarzyszył koncert Barbary Karlik na wczesnej harfie celtyckiej
 • 6 kwietnia - Kamila Kłudkiewicz: Wnętrza siedzib ziemiańskich w Wielkopolsce do 1939 r.
 • 11 maja - Marcin Ladek: Moja rodzinna genealogia i jej wojskowe historie

 7 września - Tomasz Zakrzewski: Genealogia rodziny Jarochowskich h. Przerowa

5 października - Leszek Krajkowski:  Profesor Włodzimierz Dworzaczek 1905 - 1988

9 listopada - Krzysztof Raniowski:  Rekonstrukcja zagród wiejskich w zakresie posiedzicieli - jako materiał do badań genealogicznych oraz społeczno - gospodarczych

7 grudnia  - Beata Karwalska:  Nasi przodkowie -  powstańcy wielkopolscy

 

Rok 2019

1 lutego - Elżbieta Dolińska: Brazylijskie symbole narodowe

1 marca - Michał Mencwel: Fiasko polityki rodzinnej: sprawa Rogera Raczyńskiego i jej konsekwencje majątkowe

5 kwietnia - Mirosława Sikorska: Florentyn Trawiński - zbawca Luwru: fakty i mit

10 maja - Marek Makieła: Krąg rodzinny Antoniego Serbeńskiego

7 czerwca - Andrzej Sikorski: Rękopiśmienne kolekcje w polskich archiwach i bibliotekachzawierające materiały do dziejów szlachty

6 września - Danuta Wojcięgowska: Losy powstańca i sybiraka Łukasza Przybylskiego

4 października - Mirosława Sikorska: Eleonora z Rościszewskich Czarnowska (1866-1950) i jej droga do niepodległej Polski

8 listopada - Bronisław Kaszkowiak: Powiązania rodzinne powstańców wielkopolskich Wincentego i Ireneusza Wierzejewskich

6 grudnia - Elżbieta Guzikowska-Konopińska: Ród Denizotów i  ich rola w rozwoju ogrodnictwa w Wielkopolsce


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb