5 kwietnia ( piątek ) godz. 17:00 Florentyn Trawiński "zbawcą Luwru" ?

 

W piątek 5 kwietnia o godz. 17:00, w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27 odbędzie się wykład otwarty Mirosławy Sikorskiej pt. " Florentyn Trawiński - zbawca Luwru: fakty i mit". Prelegentka jest autorką nowo wydanej książki pod tym samym tytułem. Zapraszamy !

1 marca 2019 godz. 17:00 ( piątek ) "Sprawa Rogera Raczyńskiego" ZAPRASZAMY !

 

W piątek 1 marca o godz.17:00 zapraszamy na wykład prof. UAM dr hab. Michała Mencfela pt. " Fiasko polityki rodzinnej: sprawa Rogera Raczyńskiego i jej konsekwencje majątkowe ", który odbędzie się w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu przy ul. Wodnej 27.

1 lutego ( piątek ) godz. 17:00 "Brazylijskie symbole narodowe"

 

W ramach naszych wykładów otwartych z genealogii, heraldyki i historii lokalnej zapraszamy na prelekcję Elżbiety Dolińskiej pt. "Brazylijskie symbole narodowe". Wykład odbędzie się 1 lutego o godz. 17:00 w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27.

Ś.P. Zbigniew Wąsowski

 

Urodzony 8 marca 1944 r. w Wiechetkach Małych, parafii Rozbity Kamień na Podlasiu, zmarł 6 stycznia 2019 r. w Warszawie. Regionalista i genealog, autor pionierskich opracowań genealogicznych ludności ziemi drohickiej woj. podlaskiego. W naszym roczniku "Gens" w 2002 roku opublikował, wespół z Mikołajem Pietraszakiem Dmowskim, artykuł " Podlaskie korzenie Romana Dmowskiego", a w grudniu 2004 roku na forum Towarzystwa wygłosił wykład o monografii parafii Rozbity Kamień.

Dr Conrad Swan ( 1924 - 2019 )

 

Dnia 10.01.2019 roku zmarł dr Conrad Swan, polski herold w College of Arms. Urodził się w Duncan w Kanadzie. Pochodził z rodu Święcickich herbu Jastrzębiec. Jego ojciec imigrował z Litwy pod koniec pierwszej wojny światowej. Nazwisko zmienił ze względów praktycznych. Doktorat uzyskał w 1955 roku na uniwersytecie w Cambridge. Był znakomitym znawcą heraldyki, autorem wielkiej liczby publikacji z tej dziedziny. W 1988 roku uzyskał członkostwo honorowe naszego Towarzystwa, a w 1996 roku został członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb