2 czerwca ( piątek ) godz. 17:00 "Turystyka genealogiczna w praktyce"
2 czerwca ( piątek ) godz. 17:00

 

W piątek 2 czerwca o godz. 17:00 w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27 w Pałacu Górków odbędzie się ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą. Prelekcję pt. "Turystyka genealogiczna w praktyce" wygłosi Rafał T. Prinke. Poszukiwania genealogiczne, zwłaszcza dotyczące własnych przodków, w naturalny sposób prowadzą do podejmowania turystyki genealogicznej czyli odwiedzania miejsc, gdzie ci przodkowie rodzili się, żyli i umierali. W wykładzie autor podzieli się refleksjami ze swoich wieloletnich badań i równoległego uprawiania turystyki genealogicznej. Zapraszamy !

5 maja ( piątek ) godz. 17:00 " Pamiętniki Jana Słomki (1842-1932)"
5 maja ( piątek ) godz. 17:00

 

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty pt. " Obraz życia wiejskiego w pamiętnikach Jana Słomki (1842-1932), włościanina spod Tarnobrzega, wójta Dzikowa", który przedstawi Tomasz Zakrzewski. Spotkanie odbędzie się w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27 w Pałacu Górków.

Artykuł prof. Tomasza Jurka o chrzcie Mieszka I

 

Nawiązując do wykładu prof. Tomasza Jurka wygłoszonego w naszym Towarzystwie, polecamy jego artykuł "O czasie i okolicznościach chrztu Mieszka" opublikowany w Rocznikach Historycznych - r. 81, 2015, s. 35-56, który jest udostępniony na stronie Muzeum Historii Polski w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl

14 kwienia (piątek ) godz. 17:00 "Chrzest Mieszka I - czas, miejsce i okoliczności"
14 kwienia  (piątek ) godz. 17:00

 

W piątek 14 kwienia w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27 w Pałacu Górków spotykamy się jak co miesiąc na wykładzie otwartym. 14 kwietnia jest obchodzony jako Święto Chrztu Polski. W tym dniu prof.dr hab. Tomasz Jurek, mediewista z Instytutu Historii PAN, przedstawi wyniki swoich badań dotyczących czasu, miejsca i okoliczności chrztu Mieszka I. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

3 marca ( piątek ) godz. 17:00 "Zarys historii rodu Brochwicz Donimirskich"
3 marca ( piątek ) godz. 17:00

 

W piątek 3 marca o godz. 17:00 w sali ddaktycznej Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków odbędzie się kolejne spotkanie Towarzystwa. Tym razem prelekcję pt. "Zarys historii rodu Brochwicz Donimirskich" wygłosi Marek Piechocki. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki Teresy Donimirskiej Piechockiej pt. "Moje wspomnienia - wysiedlenie z rodzinnej Ziemi Sztumskiej w 1939 roku" Zapraszamy !

Na zdjęciu herb Brochwicz


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb