3 czerwca ( piątek ) godz. 17:00 "Rzewuscy herbu Krzywda" - wykład otwarty
3 czerwca ( piątek ) godz. 17:00

 

Zapraszamy do sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27 w Pałacu Górków na wykład dr. Filipa Kucery pt. ,,Rzecz o pochodzeniu, genealogii i historii rodziny Rzewuskich herbu Krzywda z Podhorców". Na zdjęciu zamek w Podhorcach na dawnych Kresach Rzeczypospolitej (obecnie w Ukrainie), własność Rzewuskich w latach 1725-1865. Rys. Napoleon Orda

 

13 maja ( piątek ) godz. 17:00 "Album rodzinny Rogera Sławskiego" - wykład otwarty
13 maja ( piątek ) godz. 17:00

 

W piątek 13 maja o godz. 17:00 zapraszamy do sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej 27 na wykład, którego tematem będzie rodzina wybitnego poznańskiego architekta Rogera Sławskiego (1871 - 1963), a wykładowczyniami będą panie: Krystyna Sławska - Pawłowska, wnuczka Rogera i autorka książki "Album rodzinny Rogera Sławskiego. Historie Ziołeckich, Sławskich i Czaplów" oraz dr Gabriela Klause, autorka wprowadzenia do tejże książki i monografii dokonań architektonicznych Rogera Sławskiego.

1 kwietnia ( piątek ) godz. 17:00 "Żółtowscy w powiecie kościańskim" - wykład otwarty
1 kwietnia ( piątek ) godz. 17:00

 

W piątek 1 kwietnia o godz. 17:00 zapraszamy na wykład otwarty dr. Emiliana Prałata o rodzie Żółtowskich herbu Ogończyk w powiecie kościańskim, który odbędzie się tradycyjnie w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Pałacu Górków przy ul. Wodnej 27.

4 marca ( piątek ) godz. 17:00 "Kunegunda z Drwęskich Wybicka" - wykład otwarty
4 marca ( piątek ) godz. 17:00

 

W piątek 4 marca zapraszamy na wykład wpisujący się w obecny Rok Józefa Wybickiego, związany z 200. rocznicą śmierci autora naszego hymnu państwowego. O godz. 17.00 w Muzeum Archeologicznym w Pałacu Górków przy ul. Wodnej 27 dr Jacek Kowalkowski, autor monografii rodu Wybickich herbu Rogala, zaprezentuje dokumenty dotyczące Kunegundy Drwęskiej, pierwszej żony Józefa Wybickiego. Na zdjęciu obok Gozdawa, herb Drwęskich

4 lutego (piątek ) godz. 17:00 Krzyż św. Andrzeja w heraldyce Krakowa
4 lutego (piątek ) godz. 17:00 Krzyż św. Andrzeja w heraldyce Krakowa

 

W najbliższy piątek rozpoczynamy tegoroczne wykłady. 4 lutego o godz. 17:00 w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego przy ul. Wodnej, Norbert Kulpa zaprezentuje temat " Krzyż św. Andrzeja w heraldyce Krakowa.


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb